Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hur går det för fåglarna i Norrbottens län?

Denna rapport redovisar resultat för tidsperioden 2002-2018 från regional miljöövervakning av fåglar. Med hjälp av data från Svensk fågeltaxering följer vi utvecklingen av fågelbestånden i Norrbotten. Syftet är att upptäcka förändringar av fågelbestånden och de miljöer som fåglarna lever i. Under tidsperioden 2002-2018 har antalet fågelindivider i Norrbotten generellt minskat. Antalet individer har minskat hos de artgrupper som lever i fjällbjörkskog, våtmarker och odlingslandskap. Av stannfåglar, europaflyttare och långflyttare minskar långflyttarna mest. Även rödlistade arter minskar i antal fågelindivider.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019__8&context=31