Botanisk inventering av stränder

Inventering av ett strandområde som omfattar en sträcka av sju kilometer mellan Svartnäsudden och upp mot Haraholmsrevet i Piteå kommun. Olika strandtyper har besökts och samtliga växter har noterats. Totalt har 59 områden beskrivits för att få en så bra bild på vilka arter som här förekommer. Varje område har även fått en naturvärdeklass i en tregradig skala. Stränderna i det aktuella området består till stor del av moränstränder, moränstrandängar, sandstränder och lerinblandade sandstränder, starrfuktkärr och den i stort varierande gråalbården. Växtligheten följer tydligt strandens uppbyggnad men ofta finns en mosaik av olika strand- och arttyper beroende på stranden utsatthet av vädrets makter. Kraftig ispåverkan på utsatta ständer är livsviktigt för vissa arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019__7&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss