Bostadsmarknadsanalys för Norrbottens län 2019

Länsstyrelsen vill med denna rapport belysa länets förutsättningar och nuläget för länets bostadsmarknad, inte minst vad gäller särskilda gruppers förutsättningar. Rapporten bygger framförallt på kommunernas egna svar i den årliga bostadsmarknadsenkäten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019_5&context=31