Strategi för jämställdhet i Norrbotten 2018-2023

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN fick under år 2017 i regeringsuppdrag att ta fram en strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet med uppdraget är att följa upp utvecklingen av de nationella jämställdhetspolitiska målen i Norrbotten, främja ett förverkligande av målen regionalt samt att öka samverkan mellan olika strategiska aktörer. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att arbeta utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och ska ta fram regionala strategier och handlingsplaner. I Norrbotten har vi valt att göra en sammanhållande jämställdhetsstrategi. Jämställdhetsdelegationen och Länsgruppen för kvinnofrid har haft en betydande roll i framtagande, förankring och beslut av prioriterade delmål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=249&context=31