Regionalisering av klimat- och energimål

Under 2017 fattade Sveriges riksdag beslut om ett klimatpolitiskt ramverk, som består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt mål. När länsstyrelserna fick uppdraget att revidera sina regionala energi- och klimatstrategier såg man att det i arbetet skulle vara lättare att föra en dialog för bred förankring ifall man har kunskap om vad de nationella målen innebär regionalt. Länsstyrelsen i Norrbotten gav därför Sweco i uppdrag att regionalisera de nationella klimat- och energimålen samt ange indikativa regionala mål med utgångspunkt i regionala förutsättningar för varje enskilt län. De regionala målen skulle ha en liknande utformning som de nationella och utformningen anpassas så att de kan följas upp utifrån regional statistik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2018_16&context=31