Regionalisering av klimat- och energimål

Under 2017 fattade Sveriges riksdag beslut om ett klimatpolitiskt ramverk, som består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt mål. När länsstyrelserna fick uppdraget att revidera sina regionala energi- och klimatstrategier såg man att det i arbetet skulle vara lättare att föra en dialog för bred förankring ifall man har kunskap om vad de nationella målen innebär regionalt. Länsstyrelsen i Norrbotten gav därför Sweco i uppdrag att regionalisera de nationella klimat- och energimålen samt ange indikativa regionala mål med utgångspunkt i regionala förutsättningar för varje enskilt län. De regionala målen skulle ha en liknande utformning som de nationella och utformningen anpassas så att de kan följas upp utifrån regional statistik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2018_16&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss