Regional samverkan för en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

I 2016 års regleringsbrev fick länsstyrelserna ett uppdrag att redovisa hur vi bidrog till genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014-2020. Redovisningen skulle inkludera samarbete avseende insatser inom insatsområdet ”Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer” och övrigt arbete med de regionala klimat- och energistrategierna. Detta är ett uppdrag som kvarstod 2017. Det betyder att länsstyrelserna inom ramen för sina utvecklings- och tillväxtuppdrag ska stödja genomförandet av strukturfondsprogrammen 2014-2020 med särskilt fokus på projekt som är kopplade till energi, klimat och tillväxt. Som ett steg i detta beslutade länsstyrelsernas klimat- och energisamordnarnätverk, LEKS, att genomföra ett projekt som stöttade samverkan mellan aktörerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2018__3&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss