Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dykinventering i Råneå och Haparanda skärgård

År 2017 utförde Sveriges Vattenekologer AB en dykinventering av vegetationsklädda havsbottnar på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten. Denna inventering var en del av kunskapsuppbyggandet om förekomst och utbredning av arter och naturtyper i Råneå och Haparanda skärgårdar. Dessa två områden ingår som pilotområden i ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland i syfte att öka kunskapen om norra Bottenvikens havsområde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018__9&context=31