Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöproblemet sura sulfatjordar - Ett kunskapsunderlag och en beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens och Länsstyrelsen Norrbottens strategiska arbete

Sura sulfatjordar orsakar försurningsproblem i många vattendrag längs Norrlandskusten. Påverkan är i vissa områden så kraftig att miljömålen inte nås och att många vattenförekomster i Norrbotten och Västerbotten inte har god ekologisk status. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har därför under de senaste åren sammanställt och tagit fram ny kunskap om sura sulfatjordar. Ett syfte med rapporten är att samla befintlig kunskap för att underlätta beslut och prioriteringar av de insatser som Länsstyrelserna gör med koppling till sura sulfatjordar. Rapporten kan också användas av andra myndigheter i deras handläggning av ärenden, och i planering av insatser och förvaltning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__5&context=31