Fiberbankar i Norrland - En sammanställning av kartlagda områden med fiberhaltiga sediment i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Fiberhaltiga förorenade sediment och fiberbankar kan i olika grad vara ett problem som berör hav, kuster, sjöar och älvar i hela Sverige. Under åren 2010-2016 har de fem länsstyrelserna i Norrland tillsammans med SGU kartlagt hur föroreningssituationen ser ut längs med Bottenhavets och Bottenvikens kust samt i utvalda sjöar och älvar i Jämtlands och Västernorrlands län. 44 fiberbankar, med riskklass varierande från 1 till 3, har inventerats i Norrland. För fem pilotområden, ett i varje län, har förslag till möjliga åtgärder tagits fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=53&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss