Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Basinventering av naturtypen 8120 Kalkrasmarker i Sarek, Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet och Badjelánnda/Padjelanta nationalparker 2016

Länsstyrelsen i Norrbotten fick en förfrågan av Naturvårdsverket om att göra en kompletterande basinventering av naturtypen 8120 Kalkrasmarker, som ingår i nätverket Natura 2000. Syftet var att ta fram underlag för rapportering av bevarandestatus enligt habitatdirektivets artikel 17, samt ta fram bättre underlag om naturtypens utbredning och förekomst inom områden som varit bristfälligt karterade. Basinventeringen riktades mot branter inom Sarek, Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet och Badjelánnda/Padjelanta nationalparker, vilka ligger inom alpin region. Med hjälp av olika digitala kartunderlag valdes 19 rasmarker ut som lämpliga för fältbesök.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__3&context=31