Basinventering av naturtypen 8120 Kalkrasmarker i Sarek, Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet och Badjelánnda/Padjelanta nationalparker 2016

Länsstyrelsen i Norrbotten fick en förfrågan av Naturvårdsverket om att göra en kompletterande basinventering av naturtypen 8120 Kalkrasmarker, som ingår i nätverket Natura 2000. Syftet var att ta fram underlag för rapportering av bevarandestatus enligt habitatdirektivets artikel 17, samt ta fram bättre underlag om naturtypens utbredning och förekomst inom områden som varit bristfälligt karterade. Basinventeringen riktades mot branter inom Sarek, Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet och Badjelánnda/Padjelanta nationalparker, vilka ligger inom alpin region. Med hjälp av olika digitala kartunderlag valdes 19 rasmarker ut som lämpliga för fältbesök.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__3&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss