Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen

Denna rapport beskriver miljötillståndet i Sveriges skogslandskap med hjälp av statistik från Riksskogstaxeringen, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetet är en del av länsstyrelsernas regionala miljöövervakning som finansieras av Naturvårdsverkets medel. I rapporten beskrivs tillstånd och trender för ett antal parametrar som är intressanta att följa långsiktigt i skogslandskapet. Uppföljning kommer framöver att genomföras vart 5:e år inom de regionala miljöövervakningsprogrammen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__9&context=31