Oaggujeaggi - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Oaggujeaggi, en palsmyr i allra nordligaste delen av Lappland som tillsammans med sju andra myrar avses ingå i ett övervakningsprogram för svenska palsmyrar. Bakgrunden till detta program är palsmyrarnas stora värde från naturvårdssynpunkt och det hot mot palsarnas existens – genom att deras kärna av ständig tjäle riskerar att smälta bort – som pågående klimatförändringar innebär. En inledande dokumentation av detta slag är det första steget i övervakningen av de områden som ingår i programmet. Beskrivningen av dagens situation baseras på höjdmodeller, flygbilder från 2010 och 1963 samt iakttagelser i fält.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__4&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss