Laxförvaltning med gälplomber – exemplet Lainioälven, 2014

Länsstyrelsen i Norrbottens län har under 2014 genomfört en försöksverksamhet med användning av gälplomber för förvaltning av laxfisket i Lainio älv. Syftet med försöket var att testa möjligheten att använda gälplomber för att få till stånd en fungerande fångstrapportering, styrning av fångstuttag samt diversifiering av fiskekortpriser. Målet var att systemet eller delar av systemet ska kunna användas i förvaltningen av laxfiske även i andra svenska laxälvar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__5&context=31