Klimatförändringarnas påverkan på Norrbottens kulturmiljöer

Länsstyrelsen i Norrbotten har i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Alla länsstyrelser i hela landet har ett sådant samordningsuppdrag. Uppdraget innebar samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete, för ett långsiktigt hållbart Norrbotten. En viktig del i Länsstyrelsen i Norrbottens uppdrag är att identifiera samhällsområden som kan påverkas av klimatförändringar, samt utarbeta rekommendationer för klimatanpassning för att minska de negativa effekterna av klimatförändringar. Länsstyrelsen i Norrbotten har gett konsultföretaget WSP i uppdrag att genomföra en kartläggning och riskanalys av klimatpåverkan på Norrbottens kulturarv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=273&context=31