Häckande fåglar i Norrbottens län - Trender för arter och miljöindikatorer baserade på standardrutter 1998-2013 och punktrutter i odlingslandskapet 2007-2013

Det regionala miljöövervakningsprogrammet Häckande fåglar är en del av det nationella programmet Svensk fågeltaxering. Fåglar inventeras i systematiskt utlagda 2x2 km rutor, så kallade standardrutter. I denna rapport presenteras utvecklingen av Norrbottens fågelliv under perioden 1998-2013, med huvudfokus på perioden 2002-2013. I rapporten redovisas bland annat sju miljömålsindikatorer för länet med fågeldata från standardrutter som underlag. Indikatorerna används för kvalitetsmålen Levande sjöar vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt och djurliv. Resultat från det regionala miljöövervakningsprogrammet Fåglar i odlingslandskapet redovisas här för första gången.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__4&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss