Högt vattenstånd i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Häckande fåglar i Norrbottens län - Trender för arter och miljöindikatorer baserade på standardrutter 1998-2013 och punktrutter i odlingslandskapet 2007-2013

Det regionala miljöövervakningsprogrammet Häckande fåglar är en del av det nationella programmet Svensk fågeltaxering. Fåglar inventeras i systematiskt utlagda 2x2 km rutor, så kallade standardrutter. I denna rapport presenteras utvecklingen av Norrbottens fågelliv under perioden 1998-2013, med huvudfokus på perioden 2002-2013. I rapporten redovisas bland annat sju miljömålsindikatorer för länet med fågeldata från standardrutter som underlag. Indikatorerna används för kvalitetsmålen Levande sjöar vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt och djurliv. Resultat från det regionala miljöövervakningsprogrammet Fåglar i odlingslandskapet redovisas här för första gången.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__4&context=31