Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Flodkräftans förekomst och status i Norrbotten - Sammanställning av uppgifter från slutet av 1940-talet till och med 2014

År 1998 fastställde Naturvårdsverket och dåvarande Fiskeriverket ett åtgärdsprogram för bevarande av flodkräfta. Uppdraget är en del i åtgärdsprogrammet för hotade arter. Det ska också bidra till att uppnå riksdagens beslutade miljökvalitetsmål ”Ett rikt växt- och djurliv och senast 2020 ska hotade arters status ha förbättrats. Länsstyrelsens uppdrag har varit att sammanställa länets kunskaper. Nu har vi inventerat de sjöar och vattendrag där flodkräftan har planterats ut, undersökt om bestånden finns kvar och i vilken status populationen är. Vi har också kontrollerat uppgifter om signalkräftan har utplanterats i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__3&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss