Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sjöar och vattendrag i Norrbottens län

Rapporten omfattar en utvärdering av flera decenniers mätningar av vattenkemi i 17 sjöar och 15 vattendrag inom den nationella och regionala miljöövervakningen i Norrbottens län. Utvärderingen omfattar en beskrivning av tillståndet utifrån de senaste åren och en trendanalys på tidsserierna. Vattenförekomsterna har också klassats med avseende på ekologisk status. Stationsvisa beskrivningar för varje lokal finns med som bilaga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__14&context=31