Sjöar och vattendrag i Norrbottens län

Rapporten omfattar en utvärdering av flera decenniers mätningar av vattenkemi i 17 sjöar och 15 vattendrag inom den nationella och regionala miljöövervakningen i Norrbottens län. Utvärderingen omfattar en beskrivning av tillståndet utifrån de senaste åren och en trendanalys på tidsserierna. Vattenförekomsterna har också klassats med avseende på ekologisk status. Stationsvisa beskrivningar för varje lokal finns med som bilaga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__14&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss