Exploatering i kustzonen 2013 - jämförande statistik på läns- och kommunnivå

Denna rapport beskriver exploateringen i Sveriges kustzon. Det är en kartering på nationell nivå, med upplösning även på läns- och kommunnivå. Arbetet har genomförts enligt en metod som togs fram av Metria i samarbete med länsstyrelserna år 2012. Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__6&context=31