Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016

Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016 är ett regionalt åtgärdsprogram där vi utgått från vad var och en kan bidra med för åtgärder för att vi ska nå de uppsatta mål som uttrycks i generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Målet har varit att Miljöhandlings-programmet ska ge vägledning och stöd för framtagande av olika åtgärder och utvecklingsinsatser samt visa på konkreta åtgärder och åtgärdsområden som länets aktörer kan hämta inspiration från i det framtida miljöarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__7&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss