Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marina chironomider i Bottenhavet och Bottenviken - analys av prover från 1996-2011

De senaste två decennierna har en stor mängd undersökningar av bottenfauna i utförts i Bottenhavet och Bottenviken. Vid dessa undersökningar har olika marina arter av bottenfauna artbestämts räknats och vägts vid analysarbetet. Traditionellt har inte så stor vikt lagts vid arter och grupper som huvudsakligen är limniska, till exempel larver av chironomider (fjädermyggor). I den befintliga bedömningsgrunden för bottenfauna i marin miljö behöver artbestämning av familjen fjädermyggor (Chironomidae) därför endast drivas till familjenivå, eftersom känslighetsvärden saknas på art eller släktesnivå. Det känslighetsvärde som i bedömningsgrunden används för Chironomidae är satt till ett värde som indikerar hög tolerans mot eutrofierande förorening.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__6&context=31