Utformning av ekologiskt anpassade vägpassager

I den här broschyren beskriver vi kännetecknen hos vandringshindrande passager, ger förslag på hur man åtgärdar dessa samt hur man utformar nya vägpassager för att minimera deras påverkan på vattendragen. Rekommendationerna har tagits fram av Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen Region Nord samt Trafikverket Region Nord.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__7&context=31