Identifiering av riskområden där sulfidsediment oxideras till följd av grundvattensäkning. Fallstudie av fem vattendrag vid Norrbottenskusten.

Examensarbete med syfte att kartlägga riskområden med dikade sulfidjordar i Aleån, Rosån, Alterälven, Altersundet (Persöfjärden) samt Holmsundet (Luleås innerfjärdar). Metoden kan användas för riskanalys av små kustvattendrag i sulfidjordsområden. Av de olika avrinningsområdena har Rosån, Altersundet och Holmsundet tidigare drabbats av surstötar. Resultatet visar att sura sulfatjordar (dikade sulfidjordar) förekommer i hela studieområdet. Rosån, Altersundet och Holmsundet har sannolikt den största utbredningen av sura sulfatjordar, vilket kan förklara varför just de påverkas av surstötar. Ytterligare en förklaring kan vara att Aleån och Alterälven har större vattenflöden som möjliggör en större utspädning av svavelsyra och metaller.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__12&context=31