Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Länsstyrelserna har många uppgifter inom miljöområdet. En viktig sådan är att övervaka miljötillståndet i länet. Genom nationella och regionala miljöövervakningsprogram följer statliga myndigheter utvecklingen i naturmiljön, bland annat för att kunna bedöma hur de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. Våtmarker fyller många viktiga uppgifter i landskapet, både för vattenbalansen och för den biologiska mångfalden. Palsmyrar är en säregen våtmarkstyp vars utbredning i stort sett är begränsad till Norrbottens län. De utgör ett spektakulärt och från naturvårdssynpunkt viktigt inslag i den norrländska naturen. Genom att palsar består av permafrost är de viktiga klimatindikatorer. Palsar är en naturtyp som EU anser det vara viktigt att övervaka tillståndet för.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__9&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss