Uppföljning av miljötillståndet i skog baserat på Riksskogstaxeringen

Nio länsstyrelser och Skogsstyrelsen har tillsammans med Riksskogstaxeringen (SLU) tagit fram statistik om miljötillståndet i länens skogar. Statistiken bygger på Riksskogstaxeringens data. Arbetet är en del av länens regionala miljöövervakning. Resultaten kommer att uppdateras vart femte år. De flesta resultaten omfattar perioden 1983–2008. Rapporten finns bara att ladda ner i pdf-format.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__17&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss