Myndighetssamverkan i Norrbottens län

Sedan år 2000 finns det en myndighetssamverkansgrupp för kvinnofrid i Norrbottens län där representanter från Länsstyrelsen, Norrbottens läns landsting, Kriminalvården, Polismyndigheten, Socialtjänsten, Åklagarmyndigheten, Kommunförbundet Norrbotten och Migrationsverket ingår. Året var en viktig startpunkt för en medveten myndighetssatsning i länet för att bland annat minska våldet mot kvinnor, ge ett bättre bemötande till dem som är eller har varit utsatta för våld och uppmärksamma de barn som växer upp med våld i sin familj. Sedan startskottet har 11 år passerat och därmed är det hög tid att se över och uppdatera samverkansplanen för den regionala myndighetssamverkan. Samverkansplanen är antagen av respektive myndighetschefer 2011-12-12.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__10&context=31