Jämställdhetsutveckling i Norrbottens län. Uppföljningsrapport 1990-2010.

Jämställdhet är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar regional utveckling. Att anlägga ett jämställdhetsperspektiv innebär att analysera verksamheter utifrån kvinnors och mäns förutsättningar, villkor och behov i syfte att uppnå jämställdhet. Arbetet med jämställdhetsintegrering kräver kunskap, fakta och statistik om hur förhållanden ser ut för både kvinnor och män. Det handlar om ständig kunskapsutveckling, spridning av goda exempel och utbildning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__13&context=31