Tobakstillsyn i Norrbottens län 2009

Länsstyrelserna har av Folkhälsoinstitutet fått en utökad roll på tobaksområdet under 2008 och från 2009 har Länsstyrelsen i Norrbottens län beviljats medel av Folkhälsoinstitutet för att fokusera på arbetet med tobakstillsyn. Som en inledning av det arbetet har en enkätundersökning gjorts för att kartlägga det faktiska arbetet med tobakstillsyn i våra kommuner. Denna rapport grundar sig i huvudsak på den enkätundersökning som gjorts i Norrbottens län hösten 2009 samt på uppgifter från Folkhälsoinstitutets Länsrapport 2008.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__27&context=31