Skalbaggar knutna till nydöd och äldre död tall i Norrbottens län

Under ett par veckor i juli under fältsäsongen 2009, inventerade Naturcentrum AB 15 områden med äldre tallskog i Norrbottens län. Besökens ändamål var att leta efter skalbaggar inom Åtgärdsprogrammen för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall och på äldre död tallved.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__24&context=31