Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Norrbottens kustfågelbestånd - inventering 2007 och 2008

Norrbottens örika skärgård med landhöjning som bidrar till att nya skär tillkommer har goda förutsättningar för ett rikt kustfågelliv. Norrbottens skärgård hyser arter som är intressanta ur ett nationellt perspektiv med stor andel av det svenska totalbeståndet som exempelvis dvärgmås och även ett flertal arter med skyddstatus som exempelvis skräntärna och småtärna. Någon totalinventering av hela kustfågelbeståndet i denna del av Bottenviken har inte gjorts tidigare. Kustfågelbestånden bedöms vara en bra indikator för miljötillståndet och den biologiska mångfalden i kust- och skärgårdslandskapet. Resultatet från denna kartläggning av kustfågelbeståndet används redan i dag som grundläggande underlag för miljöövervakning och uppföljning av miljömålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__19&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss