Fåglar i Norrbottens län förekomst och populationsutveckling 1998-2007

I denna rapport presenteras förekomst och sentida populationsutveckling hos Norrbottens fåglar under perioden 1996-2007 (förekomst) eller 1998/2002-2007 (trender). Rapporten bygger på data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter, ett nationellt övervakningsprogram som drivs vid Ekologiska institutionen, Lunds universitet. Projektet ingår i Naturvårdsverkets miljöövervakningssystem. Totalt finns 716 standardrutter i Sverige, 168 av dessa ligger i Norrbottens län och inventeras som en kombinerad linje- och punktaxering. I denna rapport har endast data från linjedelen av inventeringarna använts. Alla rutterna har inventerats minst en gång och i snitt så har närmare 60 rutter inventerats årligen i länet sedan 2002, vilket var det år då man ser en tydlig ökning i antalet inventerade rutter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__8&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss