Feasibility studie för infångande och genetisk kartläggning av svenska fjällgäss, Anser erythropus

Fjällgåsen Anser erythropus förekom ännu i mitten av 1900 talet tämligen talrikt som häckfågel i svenska lågfjällmiljöer. På rastplatser i kustbandet i norra Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten observerades arten i relativt stora flockar fram till för några decennier sedan. Fjällgåsen har dock gått tillbaka kraftigt i antal under 1900-talet och var nästan utgången i landet som häckfågel i början av 1980-talet. Den genetiska problematiken samt den modifierade flyttningsvägen hos det friflygande svenska beståndet har föranlett diskussioner bland fjällgåsexperter. Oenigheten om vad som bör göras med den svenska populationen har varit påtaglig.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__2&context=31