Regionalt utvecklingsprogram

Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för hållbar framtid i Norrbotten är det övergripande strategidokumentet för Norrbottens utveckling. Programmet visar vilka åtgärder som är viktigast för att öka tillväxten, sysselsättningen och den inomregionala balansen. Hållbar utveckling är en röd tråd genom hela programmet. Det regionala utvecklingsprogrammet fungerar som ett paraply för andra utvecklingsprogram, såsom det regionala tillväxtprogrammet (RTP), strukturfondsprogram, länsplaner för infrastrukturområdet och program inom miljöområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__17&context=31