Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Program för genomförande av åtgärder för att minska markskador på kalfjäll till följd av barmarkskörning

Skador på mark och vegetation till följd av barmarkskörning med terrängfordon på kalfjäll har ökat sedan 90-talet. Skadorna som uppkommer är främst körskador på våta partier som myrmark och sanka områden men också längs de körstråk som frekvent används. I många fall blir körstråken breda med hjulspår som randar upp terrängen och därmed ökar markslitaget. Syftet med uppdraget är att ta fram ett program som innebär att åtgärder ska genomföras inom en utsatt tid och skall leda till att skador på mark, vegetation och miljön minimeras i fjällen och att antagna miljömål i Storslagen fjällmiljö kan uppnås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Motortrafik i naturen
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__14&context=31