Metaller i sediment längs Norrbottenskusten

Länsstyrelsen i Norrbotten bedriver ett mångsidigt marint miljöarbete som sträcker sig från att pröva miljöfarliga verksamheter till att övervaka och utvärdera statusen på miljön samt att upprätta skyddade marina områden. Övervakningen av den marina miljön sker med hjälp av miljöövervakningsprogram samt, tillsammans med verksamhetsutövare, recipientkontrollprogram. Utvärderingen av den marina miljöstatusen sker till stor del via Miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” och ”Giftfri miljö”. I Miljökvalitetsmålet har man antagit ambitionen att miljösituationen om en generation ska vara sådan att metallutsläpp från mänsklig verksamhet inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__11&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss