Inventering av fågelskyddsområden och områden med landstigningsförbud i Norrbottens skärgård 2005

För att få en samlad uppfattning om fågellivet i dagsläget i fågelskyddsområden och andra öar med landstigningsförbud i Norrbottens skärgård, genomförde länsstyrelsen en inventering sommaren 2005. Syftet var att få en översiktlig bild av vilka fågelarter och hur många individer som häckade och uppehöll sig på och intill de skyddade områdena. Avsikten med inventeringen var att se om dessa öar fortfarande var i behov av skydd. Inventeringen omfattade alla områden som var fågelskyddsområden eller hade landstigningsförbud. Däremot gjordes inga riktade insatser på att inventera områden med annan skyddsstatus som naturreservat, Natura 2000-område eller nationalpark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__7&context=31