Det är alltid rätt tid och plats att jämtegrera

DEN HÄR BOKEN handlar om jämställdhetsintegrering, som det kallas i regeringskansliet, eller som jag säger, jämtegrering. Bakgrunden är de utbildningar som länsstyrelsen i Norrbottens län anordnade inom ramen för Jämställdhetsdelegationens arbete. Utbildningarna riktade sig både till privata och offentliga verksamheter och samlade deltagare från såväl näringsliv som kommuner, landsting och statliga myndigheter. Den här skriften är ett sätt att sprida åtminstone delar av innehållet i utbildningarna till en större krets.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__1&context=31