The River Torne International Watershed - Common Finnish and Swedish typology, reference conditions and a suggested harmonised monitoring programme

Rapporten är på engelska, sammanfattning finns på svenska och finska. Torne älv utgör gränsen mellan norra Sverige och Finland och definieras av EU som ett internationellt vattendistrikt, enligt EG:s Ramdirektiv för vatten. Direktivet är en lagstadgad ram för skydd av vattenmiljöer och förbättring av vattenkvaliteten. Målet är att Europas vattenmiljöer ska nå upp till kraven för ”god ekologisk status” senast år 2015. Direktivet ställer krav på gränsöverskridande samarbete i de fall där vattenmiljöer är gemensamma för flera länder. Länsstyrelsen i Norrbotten och finska Lapplands Miljöcentral är utsedda som ansvariga myndigheter för Torne älvs vattendistrikt och ska arbeta för att uppfylla direktivets mål.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss