Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strategi för formellt skydd av skog i Norrbottens län nedan gränsen för fjällnära skog

Riksdagen antog 1999 miljömålet Levande skogar. I enlighet med detta ska 400 000 hektar produktiv skogsmark ges formellt skydd under perioden 1999–2010. Eftersom det finns mycket större areal dokumenterade skogliga värdekärnor än dessa 400 000 hektar har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gemensamt tagit fram en nationell strategi för det formella skyddet. I Norrbottens län ska enligt beslut i den nationella strategin 70 000 hektar produktiv skogsmark skyddas formellt. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en regional strategi för att skogsskyddet ska ge så stor naturvårdsnytta som möjligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=242&context=31