Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddade kulturmiljöer i kustland och skärgård

Syftet med den här studien har varit att kartlägga i vilken utsträckning kust- och skärgårdsområden med utpekade höga kulturvärden är skyddade samt att utreda möjligheterna att använda bland annat detaljplaner och områdesbestämmelser som en indikator för att följa upp delmål 1 under miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Den skyddade arealen har kartlagts genom uppföljningar av antalet byggnadsminnen, antalet skyddade kyrkor eller kapell, antalet kulturmiljöer inom nationalparker och naturreservat, samt antalet planer och områdesbestämmelser som tillgodoser kulturvärden inom utpekade värdefulla kulturmiljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__18&context=31