Skogen i Jokkmokks kommun - Metoder och underlag för beskrivning av skogslandskapet

Denna rapport redovisar underlagsmaterial och metoder som kan användas för att beskriva skoglandskapet. Metoderna har applicerats på skogarna i Jokkmokks kommun. De kunskaper som kommit fram under arbetets gång är viktiga grundstenar när vi framöver ska beskriva skogslandskapet i hela Norrbottens län. Idag finns en ökad efterfrågan av statistik som beskriver länets skogar. Det finns ett allt större behov av att med siffror kunna mäta såväl ekonomiska värden som naturvärden i skogslandskapet. Redan idag finns statistik som beskriver skogslandskapet. Problemet är att statistiken inte alltid ger oss de svar vi vill ha. Ofta är underlaget inte nog detaljerat för ändamålet eller på annat sätt bristfälligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__17&context=31