Inventering av brandinsekter i Norrbottens län år 2005

Som ett led i det nationella åtgärdsprogrammet "Brandinsekter i boreal skog" har Norrbottens länsstyrelse under sommaren år 2005 genomfört en inventering av brandberoende insekter. Syftet har varit att klargöra vilka arter som förekommer i Norrbotten och var i länet de finns. Inventeringsresultatet ska ligga till grund för planerandet av så kallade "strategiska brandregioner" där länsstyrelsens fortsatta naturvårdsbränningsarbete huvudsakligen ska utföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__8&context=31