Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005

På uppdrag av länsstyrelsen i Norrbottens län utförde Fiskeriverket i augusti 2005 elfiskeundersökningar i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki, Torneälvens avrinningssystem. Syftet var att undersöka fisksamhällenas artsammansättning och tätheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__4&context=31