Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ansvarsarter i Norrbottens län - En analys av ansvarsartsbegreppet och norrbottniska exempel

Rödlistade arter är ett relativt välkänt begrepp. Den svenska rödlistan publiceras vart femte år av ArtDatabanken och redovisar risken för att arten ska dö ut i Sverige. De bedömda arterna klassificeras i rödlistekategorier som redogör för om arten riskerar att dö ut och, om så är fallet, hur stor denna risk är. Klassificeringen av arterna i den nationella rödlista tar inte hänsyn till hur stor del av artens totala förekomst som finns i landet eller om arten riskerar att dö ut i hela världen. Ansvarsartsbegreppet är ett försök att se på hur stort ett områdes ansvar är för bevarandet av en art. Begreppet kan ses som ett komplement till rödlistningen av arter och har blivit allt vanligare i svenskt och nordiskt naturvårdsarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__1&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss