Makrofyter i Bergträsket och Valkeajärvi - inventering och utvärdering av metod

Genom miljöövervakning samlas information om miljötillståndet i ett långt tidsperspektiv. Regelbundet återkommande kemiska och biologiska mätningar ger möjlighet att upptäcka eventuella förändringar i ekosystemets struktur och funktion. Miljöövervakningen fungerar som ett redskap för att utvärdera om uppsatta miljökvalitetsmål uppnås. Som ett led i miljöövervakningen av sötvatten i Norrbottens län har inventering av makrofyter genomförts under sensommaren 2005 i två av länets regionala referenssjöar, Bergträsket och Valkeajärvi. Syftet var i första hand att få en bild av sjöarnas växtsamhällen samt att utvärdera inventeringsmetoderna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__8&context=31