Bottenviken Life - Handlingsprogram för Bottenviken

Som en del av projektet Bottenviken Life (2001-2005) har ett handlingsprogram för Bottenviken utformats. I handlingsprogrammet finns samlad information om Bottenvikens och avrinningsområdets karaktärsdrag, miljötillstånd och faktorer som påverkar tillståndet. I handlingsprogrammet identifieras och analyseras huvudsakliga miljöproblem och på basen av information om pågående miljöövervakning har riktlinjer utarbetats för en samordnad miljötillståndsbedömning och miljöövervakning. Handlingsprogrammet ger även mål och prioriteringar för en hållbar utveckling i Bottenviken. Det är ytterst viktigt med fortsatt miljösamarbete kring Bottenviken, för detta ges olika alternativ.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__1&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss