Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av förorenade områden i Gällivare kommun

Inventering av förorenade områden är en del av ett långsiktigt arbete med syfte att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör stor eller mycket stor risk för människa och miljö. Arbetet med förorenade områden är ett av delmålen för att inom en generation uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Syftet med detta arbete var att kartlägga föroreningssituationen i Gällivare kommun genom att identifiera, inventera och riskklassa objekt som kan ha förorenat mark, vatten eller sediment. Länsstyrelsen i Norrbottens län har tillsammans med Gällivare kommun prioriterat aktuella inventeringsobjekt. Inventering och riskklassning har sedan utförts enligt MIFO fas 1. För identifierade objekt har uppgifter om bransch, koordinater och fastighet fastställts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__5&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss