Användning av bekämpningsmedel i Norrbottens län samt undersökning av bekämpningsmedelrester i två bäckar

År 1999 antog riksdagen nya miljömål för Sverige. Ett av miljömålen är ”Giftfri miljö”. Det innebär att miljön ska vara fri från ämnen som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Vi måste ta reda på mer om förekomsten av gifter i miljön så att vi kan prioritera vilka åtgärder som behövs för att nå målet Giftfri miljö. Länsstyrelsen i Norrbottens län har under 2003 försökt kartlägga användningen av bekämpningsmedel i länet. Utgångspunkten för projektet har varit att vi inte vet om bekämpningsmedel förekommer i Norrbottens vattenmiljöer och eventuella risker med det. Naturvårdsverket bidrog med pengar så att projektet kunde kompletteras med provtagning och analyser av vatten och sediment från två bäckar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__2&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss