Småsvalting - en för några år sedan nyupptäckt art i Norrbotten

Föreningen norrbottens Flora fick sommaren 2003 i uppdrag från länsstyrelsen att leta småsvalting Alisma wahlenbergii i Piteå, Kalix och Luleå skärgård. Föreningen har även somrarna 1997, 1998 och 2000 letat småsvalting på uppdrag av länsstyrelsen. 1997 genomsöktes områdena runt ett flertal öar i Haparanda skärgård. Trots att inget fynd av småsvalting gjordes då, fick föreningen förnyat förtroende att fortsätta letandet även sommaren 1998. Då hittades en rik lokal i södra viken på Seskar-Furö. År 2000 när letandet var förlagt till områdena runt Haparanda Sandskär och längs kuststräckor och öar i Rånefjärden hittades även då småsvalting inom båda sökområdena. Även i år sommaren 2003 har Föreningen Norrbottens Flora fått förtroendet att fortsätta småsvaltingjakten i Norrbottens skärgård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__10&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss