Miljötillståndet i Norrbottens läns referenssjöar 2002

Norrbottens län är rikt på sötvatten. Här finns drygt 31000 sjöar, från små skogstjänar till sjöar stora som Torneträsk. Länets vattendrag är ännu fler och de utgörs av allt från små bäckar och åar till de stora älvarna. Tillgången till friskt och rent vatten är överlag god i länet, men det är få vattenmiljöer som är helt opåverkade av människan. Det är viktigt att undersöka och följa miljötillståndet för att kunna upptäcka förändringar i naturen, så det finns möjlighet att förebygga och åtgärda negativa effekter. I Sverige är miljöövervakning en viktig del av miljöarbetet och det finns särskilda övervakningsprogram för sötvatten. I Norrbottens län har 13 sjöar och 9 bäckar valts ut som representativa för länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__7&context=31