Inventering av förorenade områden i Överkalix kommun

länets kommuner. Arbetet finansieras med medel från Naturvårdsverket och är en del av det långsiktiga arbetet med mål att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör stor eller mycket stor risk för hälsa och miljö. Syftet med denna inventering var att kartlägga föroreningssituationen i Överkalix kommun. Det har innefattat inventering och riskklassning av nya objekt samt en sammanställning av resultat från länsstyrelsens tidigare inventeringsarbete. I rapporten presenteras även resultat från inventeringsarbete som utförts av andra aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__4&context=31